บริจาค

บริจาค

ร่วมสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก

สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมุงกุฏเกล้า
(เพื่อสนับสนุนศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร และ การผ่าตัดโรคลมชักในเด็ก) 

 


ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา