ข่าวสารแพทย์

โครงการเยี่ยมบ้าน

โครงการเยี่ยมบ้าน

ในเรื่องการดุแลหลังออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทางหน่วยประสาทวิทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดโครงการนนี้ขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยและครอบครัวจำเป็นต้องได้รับการดูแลและรักษาต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสมรรถ ภาพทางกายและใจ ให้สามารถกลับมาใช้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Line หน่วยประสาทวิทยา

International Pediatrics Epilepsy Surgery Teleconf

International Pediatrics Epilepsy Surgery Teleconf

International Pediatrics Epilepsy Surgery Teleconference case Discussions May15 ,2019

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ประจำปี 2562

Neuropsychiatric manifestations in pediatric syste

Neuropsychiatric manifestations in pediatric syste

Neuropsychiatric manifestations in pediatric systemic lupus erythematosus

ข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน  2562

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม  2562

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนกรกฏาคม  2562

ข่าวสารประจำเดือนกรกฏาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนกรกฏาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม  2562

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนเมษายน  2562

ข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม  2562

ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2562

ข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2562