ประวัติการก่อตั้ง

                                                  

ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

             โรคลมชักเป็นโรคระบบประสาทที่พบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น  อาการชักมักจะส่งผลต่อระบบ สมอง พัฒนาการ และ การเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ เด็กจะต้องได้รับการรักษาโรคลมชัก ตั้งแต่เริ่มมีอาการชัก   กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้ก่อตั้งศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยแพทย์ และทีมการพยาบาล ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคลมชักมาอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย แนวทางการรักษาที่หลากหลาย เช่น การรักษาด้วยยากันชัก  การใช้วิธีโภชนบำบัด (Ketogenic diet) การใช้เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 เพื่อระงับการชัก ( VAGUS NERVE STIMULATOR )และการรักษาในปัจจุบัน ศูนย์โรคลมชัก ได้วิทยาการการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักโดยการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Stereotactic Electroencephalography (SEEG) มาใช้ นอกจากใช้ Subdural grid/strip ซึ่ง ผลตอบสนองหลังจาการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เพราะ มีความปลอดภัยสูง มีภาวะแทรกซ้อนน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ช่วยลดและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลให้น้อยลง

 ศูนย์โรคลมชักแบบครบวงจร กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชักให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก  และพร้อมที่จะดูแล ผู้ป่วย โรคลมชัก และ ครอบครัว ให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ