งานบริการ

งานบริการของเรา

คลินิค ประสาทวิทยา ห้องตรวจโรคเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เปิดทำการ ทุกวัน จันทร์  ตั้งแต่เวลา

รอบเช้า 09.00 -12.00 น.

รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น. *  ตรวจเฉพาะ คนไข้ที่เหลือจากช่วงเช้า

เบอร์โทรศัพท์  : 02-357-7600  ต่อ 94105

ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง  ( Electroencephalogram : EEG )

ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร ชั้น 6 ตึกพัชรกิติยาภา  กองกุมารเวชกรรม

บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ในวัน อังคาร ถึง ศุกร์

เวลา 08.00- 12.00 น.

 

 

การตรวจคลื่นสมอง - วิดิทัศน์   (Video-EEG Monitoring )

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง - วิดิทัศน์  (Video-EEG Monitoring  ) และ Brain SPECT

ศูนย์โรคลมชักเด็กครบวงจร ชั้น 6 ตึกพัชรกิติยาภา  กองกุมารเวชกรรม

บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ในวัน พฟหัส

เวลา 08.00- 12.00 น.