แนวทางการดูแลเด็ก ที่เป็นโรคลมชัก

แนวทางการดูแลเด็ก ที่เป็นโรคลมชัก

แนวทางการดูแลเด็ก ที่เป็นโรคลมชัก

คุณพ่อคุณแม่มีความกังวลว่าลูกของเราจะมีโอกาสเป็นโรคลมชักหรือเปล่าครับ
หรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานที่มีปัญหาลมชักอยู่ในปัจจุบัน
อยากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขปัญหา ให้คำตอบในเรื่อง
"แนวทางดูแลเด็กที่เป็นโรคลมชัก"
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
พ.ท.หญิง ผศ. พญ. ภิรดี สุวรรณภักดี
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบประสาท
กองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โดยผู้ดำเนินรายการ
อ พญ อรสุธี ภราดร์นุวัฒน์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ใน Pediatrics Delivery ครั้งที่ 28/2563