ข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนเมษายน  2562

ข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2562

24-26 เมษายน  2562

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง : วิทยากร ใน Pediatrics in the ERA of artificial intelligence

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี