ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2562

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน  2562

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2562

19 กันยายน 2562

นพ. ชาครินทร์ ณ บางช้าง : Speaker  at 15th  Asian Oceanian  Congess  of Child Neurology   : Malaysia

 

30 กันยายน 2562

พญ.ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์  บรรยาย ในหัวข้อ The beginner’s guide to cannabis ห้องประชุมกุมาร อาคารพัชรกิติยาภา